زیست شناسی

همه چیز درباره زیست شناسی

سوالات تستی زیست سال دوم دبیرستان رشته ی علوم تجربی

۱-محلی که لنفوسیت های T  انسان ،توانایی سناسایی سلولهای خودی از غیر را کسب می کنند ،در .....     (سراسری 86)

1)مغز استخوان پهن قرار دارد .                    2)کشاله ی ران قرار دارد .

3)جلوی جناغ واقع شده است.                        4)جلوی نای واقع شده است.

 

 

2-بدن انسان برای مقابله با عامل کدام بیماری ،پرفورین تولید می کند؟        (سراسری 86)

1)سل                             2)مالاریا                         3)دیفتری                        4)تبخال

 

 

3)کدام گزینه در مورد آلرژی صحیح است؟                                           (قلم چی –آذر 87)

1)هیستامین قبل از اتصال آلرژن به پادتن های سطح ماستوسیت ساخته می شود .

2)علائم آلرژی بعد از برخورد مستقبم غشای ماستوسیت با آلرژن ظاهر می شود.

3)پادتن های ترشح شده از پلاسموسیت ها ،روی سطح ماستوسیت های خونی می چسبند.

4)بعد از برخورد آلرژن به پادتن های سطح ماستوسیت ها زیاد می شود.

 

 

4)کدام سلول در مبارزه با سرطان پوست ،نقش اصلی دارد؟

1)نوتروفیل          2) پلا سموسیت                 3)مونوسیت                     4) T  کشنده

 

5)در بیماری میاستنی گراویس ،عامل تخریب بافت کدام است؟         (سنجش 87)

1)بازوفیل                        2)لنفوسیت B       3)لنفوسیت                      4)مونوسیت

 

 

6)اگر جهشی سبب تغییر در آنتی ژن های سطح سلول های بدن انسان شود،در مبارزه با آن ها .......نقش اصلی را دارد. (سراسری 88)

1)پرفورین           2)پادتن               3)لنفوسیت B                   4)پروتئین های مکمل

 

7)کدام دستگاه گلژی فعالی دارد؟                                           (سراسری 88)

1)آنا بنا              2)ریبوزیم            3)اریتروسیت       4)پلا سموسیت

 

 

8)کدام عبارت نا درست است ؟

در ایمنی حاصل از سرم،........

1)آنتی ژنها سریع شناسایی وخنثی می شوند .

2)از اتصال و تاثیر میکروب به سلول میزبان ممانعت می شود.

3)لنفوسیت های B،تعدادی پلاسموسیت وسلول های خاطره می سازند.

4)اتصال پادتن به آنتی ژن ،زمینه ی فعالیت ماکروفاژها را فراهم می کند.

 

9)گلبولهای سفیداسان،توانایی سنتز ............را ندارند.                           (سراسری88)

1)هپارین                         2)هیستامین                     3)ترومبو پلاستین              4)گاماگلوبولین

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۹/۳۰ساعت 15:18  توسط پوریا پزشکی  |